Home.
Nieuws.
Home.
Over mij.
Diensten.
Modellen.
Publicaties.
Links.
Contact.
Links.
Over mij.
Contact.
Diensten.
Modellen.
Publicaties.
Sitemap.
Sitemap.
Nieuws.
ASL.
BiSL.
Copyright © 2013 Maise. Alle rechten voorbehouden.

ASL (Application Services Library) is een procesmodel / methode / volwassenheidsmodel dat gebruikt kan worden om het applicatiemanagement te professionaliseren.

Applicatiemanagement omvat:

- het dagelijks beheer van applicaties,

- correctief en adaptief onderhoud en vernieuwing van applicaties,

- de aansturing van deze activiteiten en

- de strategische activiteiten die nodig zijn om te besluiten over de toekomst van de applicatiemanagement- organisatie en de toekomst van de applicaties die de bedrijfsprocessen ondersteunen.

 

BiSL, Business Information Services Library, is (in tegenstelling tot ITIL en ASL) niet bedoeld voor IT-dienstverleners maar voor de vraagkant, de business, die behoefte heeft aan informatie en waarvoor de informatievoorziening moet worden geregeld. Net als ASL is BiSL een procesmodel / methode / volwassenheidsmodel, alleen dit model kan worden gebruikt voor het professionaliseren van het business informatiemanagement (operationeel functioneel beheer plus informatiemanagement).

Het omvat:

- het definiëren welke informatie(voorziening) nodig is om de bedrijfsprocessen te kunnen uitvoeren en ondersteunen

- het definiëren van de eisen aan de informatievoorziening

- het accepteren van nieuwe of veranderde (geautomatiseerde) informatiesystemen

- het voorbereiden van een organisatie op het gebruik van de nieuwe informatievoorziening

- het ondersteunen van de gebruikersorganisatie

- het aansturen van deze activiteiten en van de IT dienstverleners

- de strategische activiteiten die nodig zijn om te beslissen over de toekomst van de informatievoorziening die nodig is om de bedrijfsprocressen optimaal te ondersteunen en die nodig zijn om te definiëren hoe het geheel wordt georganiseerd.

 

Als het business informatiemanagement niet goed wordt georganiseerd dan zal een bedrijf nooit de benodigde informatie effectief en efficiënt kunnen vergaren.

Meer over ASL en BiSL op de subpagina’s (zie menu aan de linkerkant).

ASL model
BiSL model

Klik op de plaatjes om een grotere afbeelding te zien

Klik op het plaatje om een grotere afbeelding te zien

ITIL biedt richtlijnen voor het inrichten van processen voor servicemanagement. Eigenlijk voor het inrichten van nieuwe IT-diensten: het begrip ‘service’ staat in ITIL centraal. Een dienst wordt opgebouwd uit dienstverlening rondom producten die door interne en externe partijen buiten het gebied van servicemanagement worden aangeleverd.

 

ITIL v3 vertelt in 5 boeken dat je:

- moet nadenken over welke diensten je wilt aanbieden (Service Strategy)

- dan een nieuwe dienst moet ontwerpen (Service Design)

- vervolgens ervoor moet zorgen dat de nieuwe dienst in gebruik kan worden genomen (Service Transition)

- en dan de dienst goed moet uitvoeren (Service Operation)

Ten slotte is het belangrijk dat je regelmatig aandacht besteed aan het vernieuwen / verbeteren van je diensten (Continual Service Improvement).

 

De vijf boeken komen overeen met de vijf fasen in de levenscyclus van een dienst. ITIL 2011 kent dezelfde vijf boeken. Er zijn enkele verbeteringen in aangebracht ten opzichte van versie 3 ; er is bijvoorbeeld meer duidelijkheid over wat de ITIL-processen zijn.

 

De oude bekende ITIL Service Support en Service Delivery processen uit versie 2 zijn zo goed mogelijk verdeeld over de nieuwe boeken, maar enkele processen komen in meerdere boeken aan de orde omdat ze zowel tactische als operationele elementen bevatten. Voorbeelden hiervan zijn Capacity Management en Availability Management.

 

Het aantal processen in ITIL is in de loop der jaren sterk uitgebreid, van 10 naar 26. Het is goed om te beseffen dat ITIL niet alleen processen gebruikt om servicemanagement te beschrijven. Aanvullend daarop tref je activiteiten, functies, principes enz. die het beeld completeren. Door alleen op de processen te focussen krijg je dus maar een gedeeltelijk beeld van ITIL.

Klik op het plaatje om een grotere afbeelding te zien

ITIL v3
©Crown Copyright 2007. Reproduced under license from OGC ITIL ® is a Registered Community Trade Mark of the Office of Government Commerce and is Registered in the U.S. Patent and Trademark Office.
At present ITIL® is a registered trademark of AXELOS limited
ASL-2-framework NL.jpg

ASL 1

 

 

 

          ASL 2

Veel organisaties worstelen met de keuze tussen verschillende modellen of weten de diverse modellen niet met elkaar te combineren. ASL, ITIL en CMMI-SVC zijn alle bestemd voor de IT-dienstverlener, de aanbodkant van de informatievoorziening. BiSL is voor de organisatie die IT- diensten nodig heeft, de vraagkant van de informatievoorziening, onderdeel van de businessorganisatie. De BiSL-processen zijn daarom nooit uitwisselbaar met de processen van de andere modellen. Ze werken er wel mee samen dus is het handig om te weten welke processen waarmee interfacen. Daarom is BiSL ook in dit overzicht opgenomen.

 

Dit is het enige complete overzicht van deze modellen dat tot op heden is verschenen. Voor meer informatie kunt u contact met me opnemen via de Contactpagina.

ASL
BiSL
ITIL
®
ASL, ITIL, CMMI-SVC en BiSL