Home.
Nieuws.
Home.
Over mij.
Diensten.
Modellen.
Publicaties.
Links.
Contact.
Links.
Over mij.
Contact.
Diensten.
Modellen.
Publicaties.
Sitemap.
Sitemap.
Nieuws.
Machteld's Pluche.

In februari 2017, verscheen de opvolger van het in Nederland overbekende framework voor functioneel beheer en informatiemanagement (business-informatiemanagement) BiSL, genaamd BiSL Next.

 

Het nieuwe model is voor het eerst beschreven in een Engelstalig boek, ‘BiSL Next, a framework for business information management’, geschreven door Brian Johnson et al. Het gaat in op positie en belang van business-informatiemanagement in een wereld die steeds afhankelijker wordt van informatie. Het is met name gericht op managers en minder op uitvoerende functioneel beheerders.

 

Daarom hebben Yvette Backer en Machteld Meijer (ik dus) het initiatief genomen een Nederlands boek te schrijven gebaseerd op het Engelse boek, dat meer gericht is op de uitvoering van business-informatiemanagement. Daarmee sluit het beter aan op het oude BiSL-boek. Dat initiatief werd van harte ondersteund door de ASL BiSL Foundation.   

 

Na anderhalf jaar hard werken is het boek in september 2018 is verschenen bij Van Haren.

 

Het boek “BiSL Next in uitvoering” biedt een overzicht van alle facetten van het werkveld business-informatiemanagement (BIM), van bestuur tot uitvoering. Het is geschreven voor iedereen die binnen het BIM-werkveld een bijdrage levert om te komen tot een optimale informatievoorziening. Dus voor iedereen die BIM-werkzaamheden uitvoert, BIM wil professionaliseren of meer wil weten over het vakgebied BIM. Het accent ligt in dit boek op verbetering en gebruik van de informatievoorziening.

 

BiSL Next beschrijft hoe een organisatie op een goede manier, dat wil zeggen vanaf bestuur tot aan werkvloer, kan sturen op informatie en technologie.

 

Het model

Het model bestaat uit twaalf basiselementen: vier domeinen, vier perspectieven en vier drivers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Nederlandstalige boek ‘BiSL Next in uitvoering’ beschrijft de belangrijkste onderwerpen, activiteiten en producten, bezien vanuit elk domein en elk perspectief. Het gaat ook uitgebreid in op de rol van data in de informatievoorziening, het belang van datakwaliteit en de rol van BIM hierin. Voor de functioneel beheerder die te maken heeft met nieuwe werkwijzen en technologieën biedt het boek diverse tips. Hierbij wordt onder andere ingegaan op aandachtspunten voor functioneel beheer wanneer is gekozen voor het werken volgens agile principes, bijvoorbeeld met Scrum.

 

Op de pagina ‘Modellen’ komt een wat uitgebreidere beschrijving van het model. Hier alvast een link naar een uitgebreid whitepaper waarin valt te lezen:

* dat de kloof tussen de business en IT nog steeds moet worden geslecht;

* wat de rol kan zijn van BiSL in het slechten van de kloof;

* dat al dan niet agile werken geen invloed heeft op de waarde van een framework als BiSL;

* hoe het nieuwe BiSL Next is opgebouwd;

* wat de belangrijkste verschillen en overeenkomsten zijn tussen BiSL Next en het oude BiSL.

 

 

Elk domeinperspectief van BiSL Next omvat een viertal onderwerpen en een groot aantal activiteiten. Deze onderwerpen en de belangrijkste activiteiten zijn vastgelegd in een tweetal ‘placemats’, oftewel A4’tjes, die via de links in deze regel te downloaden zijn.

 

Examens

Op basis van het Engelse boek is er door APMG een Engelstalig BiSL-examen ontwikkeld dat in de loop van het jaar op de markt komt. Ook een Nederlandse vertaling zou bijna gereed zijn, ook gebaseerd op het Engelse boek.

 

Door EXIN is een Nederlandstalig examen ontwikkeld dat inmiddels beschikbaar is en is gebaseerd op het boek ‘BiSL Next in uitvoering’ en daarmee net als het oude examen o.a. gericht is op uitvoerende functioneel beheerders. Het lijkt een waardige opvolger te gaan worden van de oude BiSL/BIM-examens.

 

EXIN schrijft hierover: “The certification products of EXIN Business Information Management with reference to BiSL Next are based on the book BiSL Next in uitvoering: Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals. This EXIN certification program is not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any third party.”

 

 

 

Welkom op de site van Maise. Maise is het label waaronder ik, Machteld Meijer, als onafhankelijk adviseur ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en informatie verschaf en diensten verleen rondom het inrichten van het beheer van de informatievoorziening.

Some of my publications on ASL®, BiSL®, ITIL®, CMMI®, CobiT® and ISO 38500 have been

               translated into English. They can be found here. 


ASL is een model voor leveranciers van IT-diensten die gericht zijn op applicaties. Dat kunnen pakketleveranciers zijn, maar ook de bedrijven die maatwerk bouwen en onderhouden en degenen die er voor zorgen dat de applicaties hun werk goed blijven doen. Het is dus bedoeld voor de aanbodkant van IT.

 

Het BiSL model is bedoeld voor degenen die informatievoorziening nodig hebben, de vraagkant/businesskant, de opdrachtgevers van IT, dus eigenlijk voor iedereen die gebruik maakt van informatie.

 

ITIL is wereldwijd veruit het bekendste van deze drie. Van een procesmodel voor het managen van infrastructuren heeft het zich ontwikkeld tot de meest gebruikte methode voor het inrichten van IT-servicemanagement. Het beschrijft wat een IT leverancier zou moeten doen om diensten te verlenen die aansluiten op de behoeftes van hun klanten. Het is dus ook bestemd voor de aanbodkant.

 

Wanneer moet je nou welk model toepassen en hoe werken ze samen?

Waar verschillen ze en waar sluiten ze goed aan? De informatie op deze

website geeft een eerste antwoord op deze vragen.

 

 

Wij Nederlanders zijn gek op procesmodellen, alleen ITIL en CMMI waren voor ons niet genoeg.

 

Al enkele decennia geleden werden in Nederland drie IT-beheerdomeinen onderkend: functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Benamingen die hiervoor vandaag de dag vaak gebruikt worden zijn Business InformatieManagement, ApplicatieManagement en InfrastructuurManagement. Elk van deze domeinen kent zijn eigen behoeften en op basis daarvan zijn dan ook voor elk van deze domeinen eigen modellen ontwikkeld.

 

Op deze site vindt u meer informatie over de modellen ASL (Application Services Library) voor applicatiemanagement en BiSL (Business Information Services Library) voor operationeel functioneel beheer + informatiemanagement (= business informatiemanagement). Maar ook over de relaties met andere modellen normen zoals ITIL, ISO 20000,  CobiT, NEN 3434 en ISO 38500.

Copyright © 2019 Maise. Alle rechten voorbehouden.
ASL .. BiSL .. ITIL
Modellen .. Modellen .. Modellen..
Welkom

Tijdens het jaarcongres 'Co-create 2014' op 11 december 2014 ontving ik de prestigieuze ASL BiSL Foundation Trofee 2014 voor de belangrijke rol die ik heb gespeeld bij de ontwikkeling van de modellen ASL en BiSL.  Vorig jaar ging de prijs naar Maarten Looijen.

ASL BiSL Foundation trofee 2014

Ik ben een van de mensen die aan de basis hebben gestaan van deze modellen, heb er veel praktijkervaring mee opgedaan en heb veel gepubliceerd over de relaties van deze modellen onderling en met andere modellen/methodes.

 

Deze publicaties kunt u op de site voor het belangrijkste deel terugvinden evenals meer informatie over de diensten waarvoor u nog terecht kunt bij Maise.

 

 

De modellen en ik
BiSL® Next in uitvoering
Maise is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 73754099